Gelir Vergisi Beyannameleri Süre Uzatımı Hakkında.

31.03.2015 tarih ve 73 Seri No.lu Vergi Usul  Kanunu Sirkülerinde; daha önce 31 Mart 2015’e uzatılan 2014 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi ile normalde 31 Mart 2015 olan ilk taksit ödeme süresinin 2 Nisan 2015 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar uzatılmasına dair açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu sirkülerde süre uzatımlarının ülke genelinde gerçekleşen elektrik kesintileri sebebiyle gerçekleştiği belirtilmiştir.
 
Sirkülerin tam metni aşağıdaki gibidir.
 
 
 
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/73
 
Konusu: 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması.
Tarihi : 31/03/2015
Sayısı  : VUK-73 / 2015 -3
 
1. Giriş
Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2014 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi ile ödeme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:
72 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mart 2015 günü sonuna kadar uzatılmış olan 2014 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 31 Mart 2015 tarihi itibariyle ödenmesi gereken gelir vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi  2 Nisan 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Yorum girebilirsiniz

 Security code