Ev Hizmetlerinde çalışan kişiler için Gelir Vergisi Sirküleri

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesinde; 01/04/2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla çalışanların sigortalılığı ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunca konuya ilişkin açıklamalar, 01/04/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde yapılmıştır.
 
Söz konusu kişilerin elde ettiği ücret gelirlerinin vergi kanunları karşısındaki durumu hakkında, konuya açıklık getirilmesi amacıyla 07.04.2015 tarih ve GVK-98/2015-1 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.
 
Söz konusu sirkülerde ev hizmetlerinde çalışanlara verilen ücretin Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının  6 numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden istisna edilebilmesi için;
 
- Hizmetin özel fertler tarafından verilmesi,
- Hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan sair yerlerde verilmesi,
- Çalışanların, mürebbiyelik hariç olmak üzere orta hizmetçilik, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde istihdam edilmeleri,
 
Gerektiği belirtilmiştir. Diğer taraftan, istisnanın uygulamasında hizmet erbabının Türkiye'de dar mükellef veya tam mükellef statüsünü taşımasının bir önemi bulunmadığı açılanmıştır.
 
Sirkülerin tam metnine  linkten ulaşabilirsiniz.