Etkinlik bileti düzenleyen mükelleflerin düzenleyebileceği E-Bilet Hakkında

25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 463 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri muhatabına iletmeleri ile bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
Tebliğ ile getirilen  e-Bilet uygulamasından;  e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan mükellefler istemeleri ve Başkanlıkça kendilerine izin verilmesi halinde, yararlanabileceklerdir.
 
Tebliğde yer alan şartları taşıyan ve uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanarak bu Tebliğ kapsamında e-Bilet oluşturmak, e-Bilet sunmak, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükelleflerin, başvuru işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan “Elektronik Bilet Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir.
 
e-Bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi yerine Başkanlıktan e-Bilet izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.
 
Tebliğde uygulamaya ilişkin başvuru şartları, uygulamadan yararlanma yöntemleri, elektronik biletlerin teslimi, bilet üzerinde bulunması gerekenler, kayıtlara alınması, raporlama ve cezai müeyyidelere de yer verilmiş olup, detay düzenlemelerin yer altığı tebliğ metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

Kanunun Tam Metni İçin Tıklayınız.