E-Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihine Ertelenmiştir.

29 Aralık 2015 tarihli ve 29577 nolu Resmi Gazete ’de yayımlanan 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Tebligat uygulaması kullanma zorunluluğu başlangıcı 1 Nisan 2016 tarihine ertelenmiştir.
 
Daha önce 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde, vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiş ve kurumlar vergisi mükellefleri ile bazı gelir vergisi mükelleflerine 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Elektronik Tebligat uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
 
Bu defa 467 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile 1 Ocak 2016 tarihi, 1 Nisan 2016 olarak değiştirilmiştir.
 
Söz konusu tebliğe aşağıda yer verilmiştir.
 

29 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29577

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ 
(SIRA NO: 467)
27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve  “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde yer alan “01.01.2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.
Tebliğ olunur.

 

Yorum girebilirsiniz

 Security code