E-Bilet,E-Defter ve E-Fatura uygulamalarına ilişkin Vergi Usul Kanunu Tebliğileri

4 Nisan 2015 tarih ve 29316 nolu  Resmi Gazete ’de yayımlanan 446, 447 ve 448 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile sırasıyla 415 nolu VUK Genel Tebliğinde yer verilen E-Bilet uygulamalarına ,397 nolu VUK Genel Tebliğinde yer verilen E-Fatura uygulamalarına , 421 nolu VUK Genel Tebliğinde yer verilen E-Defter uygulamalarına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
 
4 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 446 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile Mükelleflerin e-Bilet Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanabilecekleri gibi Başkanlıktan e-Bilet izni almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden kullanabilmeleri imkanı da sağlanmıştır. Ayrıca Tebliğde raporlama süresi belirlenmiş ve aylık olarak düzenlenmesine ve izleyen ayın 15. günü sonuna kadar Başkanlığa gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tebliğdeki düzenlemelerin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

446 Nolu Tebliğ

447 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile E-Fatura uygulamalarına ilişkin olarak Özel entegratör ve saklama hizmeti veren kurumlara hizmet verdiği mükelleflere ait fatura bilgilerinin mahremiyeti ile ilgili olarak sorumluluklar getirilmiştir. Tebliğdeki düzenlemelerin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 

447 Nolu Tebliğ
 
 
448 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile E-Defter uygulamasının kapsamı genişletilmektedir. Ayrıca  e-fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi durumunda, faturanın yok sayılması yerine, VUK uyarınca gerekli cezaların uygulanacağı belirlenmiştir.  Tebliğdeki düzenlemelerin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
 
448 Nolu Tebliğ

Yorum girebilirsiniz

 Security code