E-Arşiv Uygulaması 433 Nolu VUK Tebliğindeki Değişiklik.

Bilindiği üzere 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile elektronik ortamda oluşturulan faturanın elektronik ortamda muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu defa 30 Aralık 2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 443 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişiklikler yapılmıştır.
 
Yapılan düzenlemede  e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, elektronik ortamda da iletebilme imkanı tanınmıştır. Ayrıca Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmadığı da belirtilmiştir.
 
Bu son düzenlemeye göre e-Arşiv Uygulamasından yararlanma izni verilen mükelleflerin e-fatura teslim ve muhafaza şekilleri aşağıdaki gibidir.
 
a) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan Tebliğe göre e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
b) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır.
c) Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.
Başkanlık gerek görmesi ve önceden haber vermesi halinde, bu madde hükmünün uygulamasında sektör ve mükellef grupları itibariyle özel izin verebilir, e-Arşiv Fatura formatında ve faturanın alıcısına teslim yöntemlerinde değişikliğe gidebilir.
 
443 nolu tebliğ ile yapılan önemli bir değişiklikte de;  Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe kadar bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorunda oldukları belirtilmiştir.
 
Tebliğde yapılan diğer değişiklik ve düzenlemelere de yer verilen 433 nolu tebliğin son haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Yorum girebilirsiniz

 Security code