Belirli Malların İthalatında KKDF oranları Hakkında

10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazetede, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hakkında 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ekli listede yer alan malların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre  ithalatında (vadeli ithalatında ) KKDF oranının % 0 (sıfır) olacağı belirtilmiştir. Uygulama Kararın yayım tarihi olan 10.04.2015 tarihi itibari ile yürüklüğe girmiştir. Ekli liste incelediğinde çeşitli gıdalar, çeşitli yağlar, plastik, kağıt, cam, optik aletler vb.  gümrük tarife faslı esas alınarak belirlenen mallar ile gemi ve su taşıtları dikkati çekmektedir. Her şirketin kendi ithalatlarına göre listeyi gözden geçirmesinde fayda vardır.
 
Bu Karar'ın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat uyarınca ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacağı belirlenen mallara ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygulamaya devam edilecektir.
 
Bakanlar Kurulu Kararı ve ekli listeye linkten ulaşabilirsiniz. 

Yorum girebilirsiniz

 Security code