Amortisman oranlarında değişiklik ve ilaveler.

25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 458 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ekinde yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Yeniden belirlenen ve değiştirilen faydalı ömürler ve amortisman oranları 25 Aralık 2015 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
 
Tebliğde yapılan değişiklik ve ilaveler aşağıdaki gibidir.
 

 

 

 

Faydalı Ömür (Yıl)

Normal Amortisman Oranı

Değişiklik

3.6.1.

Basit tahta palet

2

50,00%

İlave

3.6.3.

Yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek, esnemeye ve baskıya dayanıklı keresteden imal edilmiş ahşap palet

8

12,50%

İlave

3.14.15.

Taşıtlarda kullanılan lityum iyonlu piller

8

12,50%

İlave

3.37.1.

İklimlendirme kabini

10

10,00%

İlave

3.37.2.

Yırtılma test cihazı

10

10,00%

İlave

3.37.3.

PH metre cihazı

10

10,00%

İlave

3.37.4.

Işık haslığı ve hava koşulları test cihazı

10

10,00%

Değişiklik

3.49.1.

Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri, plaka tanıma sistemi v.b.

5

20,00%

Değişiklik

3.52.

Yürüyen merdivenler, platformlar, konveyörler, bariyerler ve bunların benzerleri

10

10,00%

Değişiklik

3.88.

Basınç odaları

10

10,00%

İlave

3.89.

Süs bitkileri

5

20,00%

İlave

3.90.

Modüler sistem tuvalet

10

10,00%

İlave

3.91.

Su arıtma cihazları

5

20,00%

İlave

3.92.

Masaj koltukları

5

20,00%

İlave

3.93.

Dijital baskı makinesi

10

10,00%

İlave

3.94.

İşletmelerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri

2

50,00%

İlave

3.95.

Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar

5

20,00%

İlave

6.7.1.

Taşıma ve yükleme amaçlı kullanılan robotlar, robotlu yükleme sistemleri

5

20,00%

Değişiklik

6.13.

Treyler ve treylere bağlı konteynerler (yarı römorklar dahil)

6

16,66%

İlave

17.3.

Hayvansal yağ ve kemik hammaddesi kullanılarak elde edilen don yağı, don yağı asidi, et ve kemik unu imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

6

16,66%

İlave

24.1.

Metal ofset baskı makinesi

10

10,00%

Değişiklik

45.1.6.

Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar

15

6,66%

İlave

45.4.

Elektrik enerjisi tüketimini ölçmede kullanılan sayaçlar

5

20,00%

İlave

49.1.

Izgara Temizleme Makinesi

10

10,00%

İlave

52.5.1.

Tabanca

8

12,50%

Değişiklik

59.3.

Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri, projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.), sıcak hava balonları

3

33,33%

 

Yorum girebilirsiniz

 Security code