2016 Yılında Kullanılacak defterler

2016 yılında kullanılacak defterler için tasdik süresi 31 Aralık 2015 Perşembe akşamı sona ermektedir. Bilindiği üzere VUK’nun 220. maddesinde tasdike tabi olan defterler düzenlenmiştir.

- Yevmiye ve envanter defterleri,
- İşletme defteri,
- Çiftçi işletme defteri,
- İmalat ve istihsal vergisi defterleri,
- Nakliyat vergisi defteri,
- Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri,
- Serbest meslek kazanç defteri.

 
 Ayrıca İdare bu maddeden doğan yetkisini kullanarak Damga Vergisi mevzuatında yaptığı düzenlemelerle damga vergisi defterini de tasdike tabi defterler arasına ilave etmiştir.
 
Konunun daha kolay takip edilmesi için tasdike tabi defter ve tasdik süreleri aşağıda tablo halinde hazırlanmıştır. Diğer taraftan, elektronik ortamda tutulan defterler açısından Yevmiye ve Defteri Kebir için açılış ve kapanış onayları aranmayacak ancak diğer defterler tasdike tabi olacaktır.
 
 

DEFTERLER

İLK AÇILIŞ TASDİKİ

KAPANIŞ TASDİKLERİ

YENİ DEFTER TASDİKLERİ

DEVAM TASDİKLERİ           (AYNI DEFTERİN ERTESİ YIL KULLANILMASI HALİ)

 

 

 

 

(KAPANIŞ-AÇILIŞ TASDİKİ)

ANONİM ŞİRKETLER

 

 

 

 

Yevmiye Defteri

Kullanılmaya Başlanmadan Önce

İzleyen Yılın Haziran sonuna kadar

Kullanılmaya Başlanmadan Önceki Yılın Aralık Sonuna Kadar

İzleyen Yılın Ocak Sonuna Kadar

Defter-i Kebir

Kullanılmaya Başlanmadan Önce

Kapanış Tasdiki Yok

Kullanılmaya Başlanmadan Önceki Yılın Aralık Sonuna Kadar

İzleyen Yılın Ocak Sonuna Kadar

Envanter

Kullanılmaya Başlanmadan Önce

Kapanış Tasdiki Yok

Kullanılmaya Başlanmadan Önceki Yılın Aralık Sonuna Kadar

İzleyen Yılın Ocak Sonuna Kadar

Damga Vergisi

Kullanılmaya Başlanmadan Önce

İzleyen Yılın Ocak sonuna kadar

Kullanılmaya Başlanmadan Önceki Yılın Aralık Sonuna Kadar

İzleyen Yılın Ocak Sonuna Kadar

Pay defteri

Kullanılmaya Başlanmadan Önce

Kapanış Tasdiki Yok

Kullanılmaya Başlanmadan Önceki Yılın Aralık Sonuna Kadar

Devam Tasdiki Yok/Kalan yapraklar kullanılabilir

Yönetim Kurulu Karar Defteri

Kullanılmaya Başlanmadan Önce

İzleyen Yılın Ocak sonuna kadar

Kullanılmaya Başlanmadan Önceki Yılın Aralık Sonuna Kadar

İzleyen Yılın Ocak Sonuna Kadar

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Kullanılmaya Başlanmadan Önce

Kapanış Tasdiki Yok

Kullanılmaya Başlanmadan Önceki Yılın Aralık Sonuna Kadar

Devam Tasdiki Yok/Kalan yapraklar kullanılabilir

LİMİTED ŞİRKETLER

 

 

 

 

Yevmiye Defteri

Kullanılmaya Başlanmadan Önce

İzleyen Yılın Haziran sonuna kadar

Kullanılmaya Başlanmadan Önceki Yılın Aralık Sonuna Kadar

İzleyen Yılın Ocak Sonuna Kadar

Defter-i Kebir

Kullanılmaya Başlanmadan Önce

İzleyen Yılın Ocak sonuna kadar

Kullanılmaya Başlanmadan Önceki Yılın Aralık Sonuna Kadar

İzleyen Yılın Ocak Sonuna Kadar

Envanter

Kullanılmaya Başlanmadan Önce

Kapanış Tasdiki Yok

Kullanılmaya Başlanmadan Önceki Yılın Aralık Sonuna Kadar

İzleyen Yılın Ocak Sonuna Kadar

Damga Vergisi

Kullanılmaya Başlanmadan Önce

İzleyen Yılın Ocak sonuna kadar

Kullanılmaya Başlanmadan Önceki Yılın Aralık Sonuna Kadar

İzleyen Yılın Ocak Sonuna Kadar

Pay defteri

Kullanılmaya Başlanmadan Önce

Kapanış Tasdiki Yok

Kullanılmaya Başlanmadan Önceki Yılın Aralık Sonuna Kadar

Devam Tasdiki Yok/Kalan yapraklar kullanılabilir

Müdürler Kurulu Karar Defteri

Kullanılmaya Başlanmadan Önce

İzleyen Yılın Ocak sonuna kadar

Kullanılmaya Başlanmadan Önceki Yılın Aralık Sonuna Kadar

İzleyen Yılın Ocak Sonuna Kadar

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Kullanılmaya Başlanmadan Önce

Kapanış Tasdiki Yok

Kullanılmaya Başlanmadan Önceki Yılın Aralık Sonuna Kadar

Devam Tasdiki Yok/Kalan yapraklar kullanılabilir

 
(*) e-deftere tabi olan şirketler yevmiye ve defter-i kebir dışındaki tüm defterleri tasdik ettirmek zorundalar.

 

 

 

Yorum girebilirsiniz

 Security code