2016 Yılında Gerçekleşecek İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Uygulanacak İade Sınırı Belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından, 2016 yılına ilişkin olarak indirimli orana tabi işlemlerden doğan  iade taleplerinde uygulanacak olan tutar , 25 Aralık 2015 tarih 29573 nolu  Resmi Gazete ’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) ile  duyurulmuştur.
 
Buna göre, 2015 yılı için 19.500 TL olan, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı 2016 yılı için 20.600.-TL olarak uygulanacaktır.

Yorum girebilirsiniz

 Security code