2016 Yılına ilişkin Veraset ve İntikal Vergisine ilişkin İstisna tutarlı ve tarifesi

25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 47 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile uygulanacak tarife 2015 yılı için belirlenen % 5,58 yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

 

Buna göre, 1/1/2016 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170.086 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 340.381 TL),

-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.918 TL,

-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14.03.2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.918 TL

olarak dikkate alınacaktır.

 

Kanunun 16. maddesi çerçevesinde 1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla

İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk                           210.000 TL için

1

10

Sonra gelen         500.000 TL için

3

15

Sonra gelen         1.110.000 TL için

5

20

Sonra gelen         2.000.000 TL için

7

25

Matrahın             3.820.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum girebilirsiniz

 Security code