2015 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklanmıştır.

30.12.2014 tarih ve 229221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 73 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında arttırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu tebliğ ekli listelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141230-14.htm

Yorum girebilirsiniz

 Security code