2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret, Sigorta Primine Esas Kazanç ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belirlendi.

31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre oluşan asgari ücret, sigorta primine esas kazanç tutarı ve asgari geçim indirimi tutarları hakkında bilgiler sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

Asgari Ücret:

Bilindiği üzere geçen yıldan itibaren 16 yaşından büyük ve küçük işçiler için ayrı asgari ücret belirlenmesi uygulamasına da son verilmişti.. Buna göre 2015 yılında uygulanması gereken asgari ücret tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

Dönem

Günlük Brüt TL

Aylık Brüt TL

01.01.2015 – 30.06.2015

40,05

1.201,50

01.07.2015 – 31.12.2015

42,45

1.273,50

 

Sigorta Primine Esas Kazanç İçin Aylık Alt ve Üst Sınırlar:

 

5510 sayılı kanunun 82. maddesinde söz konusu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır. Buna göre aylık alt sınır ve üst sınır prime esas kazanç tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Dönem

Aylık Alt Sınır (Taban) TL

Aylık Üst Sınır (Tavan) TL

01.01.2015 – 30.06.2015

1.201,50

7.809,75

01.07.2015 – 31.12.2015

1.273,50

8.277,75

 

Asgari Geçim İndirimi Tutarları:

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde Asgari Geçim İndiriminin tanımı aşağıdaki gibi yapılmıştır;

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (%15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

 

Takvim yılı başında geçerli olan yıllık asgari ücret tutarı: 1.201,50 * 12 = 14.418,00TL

Bu açıklamalara göre 2015 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi tutarları ilk dilimdeki %15 oranına göre hesaplandığında aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.

 

Medeni Durum

Oran

Tutar TL

Bekar ya da Boşanmış

%50

90,11

Evli, eşi çalışmayan

%60

108,14

Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

%67,50

121,65

Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

%75

135,17

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

%80

144,18

Evli, eşi çalışmayan ve 4 veya daha fazla çocuklu

%85

153,19

Evli, eşi çalışan

%50

90,11

Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu

%57,50

103,63

Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu

%65,00

117,15

Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu

%70

126,16

Evli, eşi çalışan ve 4 veya daha fazla çocuklu

%75

135,17

 

Söz konusu kararın tüm metnine aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141231-7.htm

Yorum girebilirsiniz

 Security code