2015 Yılı 2.Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

22.07.2015 tarih ve 37 Seri Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %1,60 (yüzde bir virgül altmış) olarak tespit edilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
 
Sirkülerin tam metni aşağıya alınmıştır.
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
                                             Gelir İdaresi Başkanlığı                                               
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 37
 Konusu                                    : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi                                       : 22/07/2015
Sayısı                                        : KVK-37/ 2015-2 / Yatırım İndirimi - 26
İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,60 (yüzde bir virgül altmış) olarak tespit edilmiştir.

Yorum girebilirsiniz

 Security code