2015 Ocak Dönemi için Damga Vergisi Beynanamesi Süre Uzatımı .

23.02.2015 tarih ve 21 Seri No.lu Damga Vergisi Sirkülerinde; Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılması  dair açıklamalara yer verilmiştir.
 
Sirkülerin tam metni aşağıdaki gibidir.
 
 

Damga Vergisi Sirküleri/21
 
Konusu                      : Damga Vergisi Beyannamesinin süresinin uzatılması  
Tarihi                         : 23/2/2015
Sayısı                         : DV-21/2015-1/ Beyanname süresinin uzatılması
 
1. Giriş
Ocak 2015 dönemine ait Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Ocak 2015 Vergilendirme Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
E-Beyanname sisteminden kaynaklanan teknik arıza nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;
23 Şubat 2015 günü akşamına kadar verilmesi gereken Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 

Yorum girebilirsiniz

 Security code