2015 Ocak Dönemi için Beynaname Süre Uzatımı

23.02.2015 tarih ve 71 Seri No.lu Vergi Usul  Kanunu Sirkülerinde; Ocak 2015 dönemine ait aylık Muhtasar beyannameler ile Ocak 2015 dönemine ait aylık Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılması  dair açıklamalara yer verilmiştir.
 
Sirkülerin tam metni aşağıdaki gibidir.
 

 
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/71
 Konusu: Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması.
Tarihi : 23/02/2015
Sayısı  : VUK-71 / 2015 -1
 1. Giriş
Ocak 2015 dönemine ait aylık Muhtasar beyannameler ile Ocak 2015 dönemine ait aylık Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Ocak 2015 Vergilendirme Dönemine Ait Aylık Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
E-Beyanname sisteminden kaynaklanan teknik arıza nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;
23 Şubat 2015 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2015 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Duyurulur.