2015 dönemi birinci Geçici Vergi dönemi Yeniden Değerleme

13.04.2015 tarih ve 36 Seri Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde;  yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacağı açıklanmıştır.
 
 
 

Konusu                                    : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi                                       : 13/04/2015
Sayısı                                        : KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi - 25
İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.

Yorum girebilirsiniz

 Security code