Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi ile E-defter Beratı Yükleme Süresi Uzatılmıştır

 
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi ile E-defter Beratı Yükleme Süresi Uzatılmıştır
 
 20.04.2018 tarihli ve VUK-103/ 2018-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;
 
  • 25 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar,
  • 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 Söz konusu Sirkülere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla