7104 Sayılı Kanun ile KDV Kanununda Önemli Düzenlemeler Yapılmıştır7104 Sayılı Kanun ile  KDV Kanununda Önemli Düzenlemeler Yapılmıştır
 
6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7104 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile başta Katma Değer Vergisi Kanunu olmak üzere bazı vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır.
 
Diğer taraftan Kanun Tasarında yer alan indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesine ilişkin ve grup kdv mükellefiyetine izin veren  düzenlemeler ile diğer bazı düzenlemeler Meclis’teki görüşmeler esnasında Kanun metninden çıkarılmıştır.
 
7104 sayılı Kanun ile  yapılan düzenlemelerden KDV Kanunu başta olmak üzere, Gelir Vergisi, ÖTV ve Vergi Usul Kanunlarında yapılan düzenlemelere aşağıda' ki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla