Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olmayan Çiftçiler Tarafından Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösteren Tüccarlara Yapılan Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Kanalıyla Yapılma Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olmayan Çiftçiler Tarafından Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösteren Tüccarlara Yapılan Tahsilat ve Ödemelerin  Finansal Kurumlar Kanalıyla Yapılması Zorunluluğu Kaldırılmıştır
 
Bilindiği üzere 459 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’ne göre 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. 1 Nisan 2017 tarihli, Resmi Gazete ’de yayımlanan ve 479 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile 459 nolu tebliğin ‘’4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne ilave yapılmıştır.
 
“g) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”
 
Buna göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanun'un 4. maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
Saygılarımızla