2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

 
2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.
 
31.03.2017 tarih ve 44 Seri Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %6,11 (yüzde altı virgül onbir) olarak tespit edilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
 
Sirkülerin tam metni aşağıdaki gibidir.
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 44  
 
 
Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi     : 31/03/2017
Sayısı    : KVK-44 / 2017-2 / Yatırım İndirimi - 31
İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. 2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,11 (yüzde altı virgül onbir) olarak tespit edilmiştir.

Saygılarımızla