2016 Aralık Ertelenen SGK Pirim Borçları Gider Yazılamayacaktır

2016 Aralık Ertelenen SGK Pirim Borçları Gider Yazılamayacaktır
 
Kasım 2017 ‘ye ertelenen SGK prim borçlarının Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olup olmadığı konusunda ki tereddütleri gideren özelge verilmiştir.
 
Ekte yer alan özelgede, SGK primlerinin gider yazılabilmesi için bu primlerin fiilen ödenmiş olması gerektiği; sigorta primlerinin dönemine ve ait olduğu yılına bakılmaksızın fiilen ödendiği dönemde gider yazılabileceği; dolayısıyla ertelenen ve ödenmeyen prim borçlarının kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir.
 
2016/Aralık ayına ait prim borçlarının Ocak/2017 içinde ödenmiş olması halinde gider yazılabileceğinden; ertelenen ce ödenmeyen prim borçları, ödendiği dönemde gider olarak dikkate alınabilecektir.
 
2016 yılı Kurumlar Vergisi Beyanname verme döneminde olduğumuz bu günlerde bu hususa dikkat edilmesi ve 2016/Aralık prim borçları gider yazılmış ise bu kayıtların düzeltilmesi gerekmektedir.

Özelgenin tamamına erişebilmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

Lütfen Tıklayın

Saygılarımızla