Yeniden Değerleme Oranı Hakkında

05/04/2016 tarihli ve KVK-39/ 2016-1 / Yatırım İndirimi – 28 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2016 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.

Söz konusu sirkülere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Resimleri Görüntüleyiniz