TÜFE endeksli anüite Devlet tahvillerinden doğan kazançlarda vergilendirme


21.04.2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğinde TÜFE'ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında vergilendirilmesinde tevkifat matrahının nasıl tespit edileceğine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Resimleri Görüntüleyiniz