Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:90)

 
 90 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği 29.03.2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasını kapsamaktadır.

İstisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar tebliğde belirtilmiş olup, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Resimleri Görüntüleyiniz