Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması Kapsamında Z Raporlarının Bildirim Süresi UzatıldıYeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması Kapsamında Z Raporlarının Bildirim Süresi Uzatıldı
 
25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 498 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak, ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu 1 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca perakende mal ve hizmet satışlarında kullanılan harici satış uygulama yazılımları ile bunlara ait harici donanımların ÖKC’lerle bağlantılı ve entegre çalışmasının temin edilmesi zorunluluğu da 1 Ekim 2018 tarihine kadar ertelenmiştir.
 
Tebliğ ile  483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin; 4. maddesinde yapılan değişiklikler ile mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin GİB’e bildirim zorunluluğu başlangıç tarihi 1/7/2018 ‘den 1/10/2018 tarihine ertelenmiştir. Ayrıca 5. maddede yapılan değişiklik ile  perakende mal ve hizmet satışlarında kullanılan harici satış uygulama yazılımları ile bunlara ait harici donanımların ÖKC’lerle bağlantılı ve entegre çalışmasının temin edilmesi zorunluluğu da 1 Ekim 2018 tarihine kadar ertelenmiştir.
 
Ayrıca 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin 8. Maddesinde yapılan değişiklik ile; Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanan mükelleflerin, tebliğle belirlenen harici yazılım ve donanımların YN ÖKC’lerle entegre ve bağlantılı yapıda kullanılmasını temin etmek için YN ÖKC yetkili servislerine başvurup gerekli bağlantılarını yapma ve bu şekilde kullanma zorunluluğuna ilişkin son tarih 1/4/2018 ‘den 1 Ekim 2018 tarihine ertelenmiştir. 
  
Söz konusu tebliğe aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla