Yabancı Sermayeli Şirketlerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Vermesi Gereken BildirimYabancı Sermayeli Şirketlerin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Vermesi Gereken Bildirim
 
4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bulunan yabancı sermayeli şirketler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından her yıl mayıs ayı sonuna kadar Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulması zorunluluğu getirilmiştir.
 
20.08.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esasları belirleyen Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 5 maddesi şu şekildedir.
 
“Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler” başlıklı 5’inci maddesi:

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler; 

1) Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (Ek-1) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu" çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,
2) Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (Ek-2) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu" çerçevesinde, ödemeyi takip eden bir ay içinde,
3) Mevcut yerli veya yabancı ortakların, kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (Ek-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç bir ay içinde, Genel Müdürlüğe bildirirler.


b) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya
2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle, hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.


Faaliyet Bilgi Formu' na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla