Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun YayımlanmıştırVergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır
 
 
18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlana 7143 sayılı ‘’ Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’’ ile yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

 
 •  Beyanı 31.03.2018 tarihinden önceki dönemlere ait veya bu tarihten önce tahakkuk etmiş 2018 yılına ait ) ait vergi, ceza gecikme zam ve gecikme faizleri  itibariyle gecikmiş vergi borçları ile 2018/Mart dönemi ve öncesine ait SGK prim borçlarnda Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme, (son tarih Temmuz-2018 sonu)
 • Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
 • Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,
 • Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
 • Kasa, ortaklar cari ve bu nitelikteki diğer hesapların düzeltilmesi, kayıtlarda yer almayan emtia, demirbaş ve makine teçhizatın kayıtlara alınması 8Son tarih Ağustos-2018 sonu)
 •  Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
 • 2013-2014-2015-2016-2017 yılları için Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
 • 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
 • Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
 •  Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,
Söz konusu kanuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla