Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği YayımlanmıştırVergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır
 
26 Mayıs 2018 tarihli  ve Mükerrer 30432 sayılı Resmi Gazete ’de, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna ilişkin  1 Seri No’lu Genel Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Tebliğ ile yapılan açıklamalara aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.
 
- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarının yeniden yapılandırılması; Son başvuru tarihi; 31.Temmuz 2018.

- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere ilişkin yeniden yapılandırma; Son başvuru;  vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde.

- Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin yeniden yapılandırma; Son başvuru tarihi; 31.Temmuz 2018.

- Matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler; Son başvuru tarihi; 31 Ağustos 2018.

- İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümler; Son başvuru tarihi; 31 Ağustos 2018.

- Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler; Son başvuru tarihi; 31 Ağustos 2018. 


Söz konusu Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilişisiniz
 
Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla