Geçici Vergi Beyan Süresi UzatıldıGeçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 11 Mayıs 2018 tarihinde internet sitesinden yayınlanan 105 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ocak-Mart/2018 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 
Söz konusu Sirküler aşağıdaki gibidir.
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/105
Konusu: 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.
Tarihi: 11/05/2018
Sayısı: VUK-105/ 2018-9

1. Giriş:
2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

14 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Mayıs 2018 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (17 Mayıs 2018 Perşembe) ödeyecekleri tabiidir.

Saygılarımızla