Emsal Bedelinin, Takdir Komisyonu Kararı Olmaksızın Mükelleflerce Değerlemesine İlişkin VUK Tebliği YayımlanmıştırEmsal Bedelinin, Takdir Komisyonu Kararı Olmaksızın Mükelleflerce Değerlemesine İlişkin VUK Tebliği Yayımlanmıştır
 
25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 496 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Kanun’un 278/A maddesi kapsamında, bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle emtia imha işlemleri süreklilik arz eden mükellefler için geçerli olan değerleme usulü hakkında açıklamalar yapılmıştır.
 
Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Kıymeti düşen mallar” başlıklı 278. maddesinden sonra gelmek üzere, imha edilmesi gereken malların değerlemesine yönelik yeni düzenlemeler içeren 278/A maddesi eklenerek; gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.
 
Bu defa yayımlanan söz konusu tebliğ ile hem imha edilen emtianın değerlemesinde genel uygulama esasları hem de bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle süreklilik arz eden imha işlemlerine konu emtianın değerlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
Tebliğde yapılan açıklamalara göre son hesap dönemine ait bilançolarında yer alan rakamlardan net satışları ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalaması 10.000.000 TL’nin veya öz sermaye büyüklüğü 5.000.000 TL’nin üzerinde olan ve tebliğde belirtilen ürünlere ilişkin olarak süreklilik arz eden imha işlemleri olan mükelleflerin söz konusu hükümden yararlanabilmesi için  tebliğ ekindeki formu  ve ekinde istenen gerekli bilgi ve belgelerin sunarak imha oranının tespitine ilişkin başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla