15 seri Numaralı KVK Genel Tebliği Yayımlanmıştır15 Seri Numaralı KVK Genel Tebliği Yayımlanmıştır 
 
25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete ’de  yayımlanan 15 seri no.lu KVK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel tebliği ile ; Bölgesel yönetim merkezlerine tanınan kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılmasına ve Tasfiye öncesi ve tasfiye döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin yapılacağı kişiler hakkında hükümlerin taşınmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanunun 9. ve 74. maddeleriyle, Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Kanuni Temsilcilerin Ödevi’’ başlıklı 10 uncu maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ‘’Tasfiye başlıklı’’ 17. Maddesinde yapılan düzlemlerle; KVK’da yer alan  tasfiye öncesi ve tasfiye döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin yapılacağı kişilere ilişkin hüküm  Vergi Usul Kanunu’na alınmıştır. KVK’nun 17. maddesinin 9. fıkrasında yer alan ve tasfiye durumunda vergilerin kimin adına tarh edileceğini, cezaların kimin adına kesileceğini belirleyen düzenleme yürürlükten kaldırılarak Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesine eklenmiştir.
 
Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı söz konusu tebliğe aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla