‘’Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Uygulaması Başlangıç Tarihi Ertelenmiştir


‘’Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Uygulaması Başlangıç Tarihi Ertelenmiştir
 
29 Mayıs 2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sıra numaralı Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği  (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 1 Temmuz 2018 olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasının başlangıç tarihi 1 Ekim 2018 tarihine ertelenmiştir.
 
Bilindiği üzere Kırşehir Amasya, Bartın ve Çankırı illeri hariç diğer illerde Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi, 1/7/2018 olarak belirlenmişti.
 
Bu Tebliğ ile söz konusu uygulamanın başlangıç tarihi 1 Ekim 2018 tarihine ertelenmiştir.
 
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki yer verilmiştir.
 
 
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ  (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  TEBLİĞ (SIRA NO:4)
MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Diğer maddeleri 1/10/2018 tarihinde” 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.


Saygılarımızla