Yabancılara ve Gurbetçilere Konut veya İş Yeri Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

Yabancılara ve Gurbetçilere Konut veya İş Yeri Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir.
 
Bilindiği üzere 6824 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına ilave edilen ‘’i’’ bendi ile belirli kişilere Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak KDV istisnası getirilmiştir. 5 Mayıs 2017 tarih 30057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12 seri numaralı ‘’Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’ ile konuya ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
Yapılan düzenlemelere göre istisna kapsamına; konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların, konut veya iş yerini inşa eden mükellefçe  yapılacak ilk teslimi girmektedir. Konut veya iş yerinin inşa edenlerden satın alınarak bir başkasına satılması halinde yapılan konut veya iş yeri teslimi ilk teslim olarak değerlendirilmeyecektir.
 
İstisna;

- Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına (resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç),
- Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere,
- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara
yapılan konut veya iş yeri teslimlerinde uygulanacaktır.
 
Konut veya iş yeri tesliminde KDV istisnasının uygulanabilmesi için, bedelin en az %50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekmektedir.
 
Ayrıca İstisna uygulamasında şartlardan birisi de teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılmaması gerekliliğidir. Aksi halde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi gerekecektir.
 
Düzenlemeye ilişkin detayların , örneklerin ve İade şartlarının yer aldığı tebliğ metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla