Mobilya Teslimlerine İlişkin KDV Oranı Uygulaması ile Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinin Teslimlerine İlişkin ÖTV Oranı Uygulaması 30/9/2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Mobilya Teslimlerine İlişkin KDV Oranı Uygulaması ile Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinin Teslimlerine İlişkin ÖTV Oranı Uygulaması 30/9/2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
 
29.04.2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2017/10106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile; 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile  % 18 KDV oranına tabi olan mobilya teslimlerine ilişkin olmak üzere 30/4/2017 tarihine kadar geçici olarak getirilen % 8 KDV oranı uygulaması ile % 6,7 ÖTV oranına tabi olan beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin teslimlerine ilişkin olmak üzere yine 30/4/2017 tarihine kadar geçici olarak getirilen % 0 (sıfır) ÖTV oranı uygulaması, 30/9/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Karar metni aşağıdaki gibidir.
 
Karar Sayısı: 2017/10106 
 
31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2017 tarihli ve 50162 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
25/4/2017 TARİHLİ VE 2017/10106 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
 
MADDE 1 - 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararın 5 inci maddesi ile 8 inci maddesinde yer alan "30/4/2017" ibareleri "30/9/2017" şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.