İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır
  
18 Mayıs 2017 tarih 30070 sayılı Resmi Gazetede İhracat ve ihracata ilişkin işlemler ile diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnasına ilişkin açıklamaların yer aldığı Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır.
 
9 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe giren söz konusu tebliğ ile 27 Şubat 2004 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanan "Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1)" ve bu Tebliğ'de değişiklik yapan diğer Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır olup 9 Ağustos 2016  tarihinden önceki dönemlere ilişkin ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetler bakımından söz konusu Tebliğler geçerliliğini koruyacaktır.
 
Uygulama Genel Tebliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla