292 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır.


5.5.2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10.2.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen, genç girişimcilerde kazanç istisnası ve 2 nci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere uygulanacak indirimin usul ve esaslarına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Lütfen Resimleri Görüntüleyiniz