İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğuna İlişkin Uygulama Süresi Uzatıldı

2019-017
 
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğuna İlişkin Uygulama Süresi Uzatıldı
 
3  Mart 2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazete yayımlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/53)" İle İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara satılma zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 6 ay daha uzatılmıştır.
 
Bilindiği üzere, 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)” ile ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılarak Türk Lirasına çevrilmesi zorunluğu getirilmiştir .
 
3 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan tebliğ ile söz konusu 2018-32/48 sayılı Tebliğ’deki “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir. Buna göre Tebliğ’in geçerlilik süresi 6 ay uzatılmış olmakta ve 4 Eylül 2019 tarihine kadar uygulanmanın devam edeceği anlaşılmaktadır.
 
Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir. 
 
 
3 Mart 2019 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30703
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN
TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/53)
MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
 
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
4/9/2018 30525
 


Saygılarımızla