Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Tahsilat Genel Tebliği YayımlanmıştırVergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır
 
23 Mart 2018 Tarihli ve 30369 Sayılı Resmî Gazete ’de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında Seri; A  10 numaralı “Tahsilat Genel Tebliği’’ yayımlanmıştır.
 
Bilindiği üzere 24 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergiye uyumlu mükelleflerin borçları için çok zoru durumun tespiti halinde tecil ve taksitlendirme imkanı getirilmiş olup konuya ilişkin olarak 27.02.2018 tarih ve 2018/016 sayılı sirkülerimiz yayımlanmıştır.
 
Bu defa, yayımlanan Tebliğ ile Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün;  
  • “I. Tecil” başlığından sonra “A. Kanunun 48 inci Maddesine Göre Tecil” başlığı eklenmiştir.
  • “II- Tecil Edilmiş Amme Alacağı ile İlgili Olarak Yürütmenin Durdurulması Karar Verilmesi” başlığından önce gelmek üzere “B. Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil” başlıklı bölüm eklenmiştir. usul ve esaslar belirlenmiştir.
Söz konusu Tebliğ ile tecil başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş alacakların teciline yönelik usul ve esaslar belirlenmesine ilişkin  açıklamalar yapılmış olup detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla