6824 Sayılı Kanun İle Vergi Mevzuatında Düzenlemeler Yapılmıştır

6824 Sayılı Kanun İle Vergi Mevzuatında Düzenlemeler Yapılmıştır.  
 
6824 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan düzenlemelerden ‘’Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi’’ ile ilgili açıklamalara bir önceki sirkülerimizde yer verilmiş olup, Kanun ile yapılan diğer bazı düzenlemeler özetle aşağıda sunulmuştur.
 
-   Tarımsal kredi alacakları ile TEDAŞ alacaklarının yapılandırılması 
-   İnşaat sektörüne ilişkin damga vergisi düzenlemesi 
-   İnşaat sektörüne ilişkin harçlar kanunu düzenlemesi
-   Esnaf Ahilik Sandığı kurulması 
-  Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancıya konut ve işyeri satışına KDV istisnası.
 
Söz konusu Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla