İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği Genelge Yayımlanmıştır


İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği Genelge Yayımlanmıştır 
 
Bilindiği üzere 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)”  ile 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu kılınmış olup, konuya ilişkin sirkülerimiz 4.9.2018 tarihinde 2018-053 sayılı ile duyurulmuştur.
 
Söz konusu tebliğe istinaden T.C. Merkez Bankası tarafından usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi yayınlanmıştır.
 
Genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla