Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesinde Uygulanacak Damga Vergisine ilişkin Sirküler Yayımlanmıştır


Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesinde Uygulanacak Damga Vergisine ilişkin Sirküler Yayımlanmıştır
 
Gelir İdaresi Başkanlığınca 22 Kasım 2018 tarihinde 22 numaralı damga vergisi sirküleri ile dövizli sözleşmelerin Türk Lirasına  çevirilmeisne ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır.
 
Buna göre Sözleşme bedelinin Türk Lirasına uyarlanmasına yönelik düzenlenen kağıdın,  yabancı para ile düzenlenen sözleşmenin diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmaksızın, düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre hesaplanacak tutardan daha yüksek bir bedel içermesi durumunda, ilk sözleşmedeki damga vergisinin azami tutardan ödenmemiş olması kaydıyla, artan tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
 
Bedelin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıdın, ilk sözleşme yerine yeni bir sözleşme olarak veya aynı sonucu doğuracak şekilde bedel dışındaki unsurları da değiştirecek şekilde düzenlenmesi halinde ise , bu kağıt için genel hükümler çerçevesinde damga vergisi hesaplanması gerekecektir.
 
Açıklama ve örneklerin yer aldığı Bakanlık sirküleri aşağıdaki gibidir.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla