Bazı Teslimlerinde KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik ve İndirimli Tapu Harcı Uygulaması Devamına İlişkin Karar Yayımlanmıştır


Bazı Teslimlerinde KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik ve İndirimli Tapu Harcı Uygulaması Devamına İlişkin Karar Yayımlanmıştır
 
31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
Söz konusu Karar ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.  
 
  • Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmaktadır. 
  • Konut ve işyeri teslimlerinde (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) uygulanan KDV oran indiriminin süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmaktadır.  
  • Mobilya teslimlerinde KDV oranı 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere %8’e indirilmektedir. 
  • 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %1’e indirilmektedir.  
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600  cm³’ü geçmeyen binek otomobillerinden %45 ve %50 oranına tabi olanlarının ÖTV oranlarında 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere indirim yapılmaktadır.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı malların (beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri) ÖTV oranları 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere %0 olarak belirlenmektedir.
 
İndirimli Tapu Harçları Uygulaması
 
5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’nde yayımlanan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde sayılan tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut ve işyerleri için (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15’e düşürülmüştü.
 
287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararın 1 inci maddesiyle, 31.10.2018 tarihi 31/12/2018 olarak değiştirilmiştir. Böylelikle, konut ve işyerlerinde alan ve satan için tapu harcının “binde 15” oranında indirimli uygulanmasına 31/12/2018 tarihine kadar devam edilecektir.
 
Konut ve İşyerleri Tesliminde İndirimli %8 KDV Oranı Uygulaması
 
Yukarıda bahsi geçen 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranlarını belirleyen Karar’a eklenen geçici 3 üncü maddeye göre, 05.05.2018 - 31.10.2018 tarihleri arasında % 18 KDV oranına tabi konutların tesliminde oran  % 8 olarak  uygulanacağı belirlenmişti.
 
Sonrasında 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan  2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu geçici maddeye işyerleri de (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) eklenmiştir.
 
Bu defa  287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki 31 Ekim 2018 tarihleri 31 Aralık 2018 olarak değiştirilmiştir.
 
Mobilya Teslimlerinde %8 KDV Oranı Uygulaması
 
Kararın 3 üncü maddesiyle, aşağıdaki listede yer alan malların KDV oranı 31.10.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %8 olarak belirlenmiştir.
 
Ancak mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, teslim ettikleri aşağıdaki mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecektir.
 
GTİP Numarası Eşyanın Tanımı
9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00 Bambudan
9401.53.00.00.00 Hintkamışından
9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20 Metalden diğer mobilyalar
9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar
9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00 Hintkamışından
9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10.00.00.00 Şilte mesnetleri
9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)
 
Bazı Taşıtlarda %1 KDV Oranı Uygulaması
 
31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan aşağıdaki malların KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. 
 
8701.20  Yarı römorklar için çekiciler
87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar:
87.04 Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar:
87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)
 
Ancak mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, teslim ettikleri aşağıdaki mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecektir.
 
Bazı Araçlarda İndirimli ÖTV Uygulaması
 
31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranları ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir.
 
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)  
[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]
- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3'ün altında olanlar 5
- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3'ün altında olanlar 5
-- Sadece elektrik motorlu olanlar 5
- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
— Motor silindir hacmi 3200 cm3'ü geçmeyenler 5
-- Sadece elektrik motorlu olanlar 5
- Diğerleri
-- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar 30
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar 35
—  Diğerleri 60
—Motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler
-— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 30
— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 35
-— Diğerleri 60
— Diğerleri
-— Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100
-— Diğerleri 110
-- Motor silindir hacmi 2000 cm3lü geçenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler
-— Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100
-— Diğerleri 110
—  Diğerleri 160
—Sadece elektrik motorlu olanlar
— Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler 3
— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler 7
— Motor gücü 120 kW'ı geçenler 15
 
Beyaz Eşyada %0 ÖTV Uygulaması
 
31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan, aşağıda gösterilen, Karara ekli (3) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. 
 
G.T.İ.P. NO Mal İsmi
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)
[Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)
(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)
8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.19.00.00.11 (Katı yakıtlı)
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8419.19.00.00.19 (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)
Diğerleri
8421.12.00.00.11 (Çamaşır kurutma makinaları)
Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar
8422.11.00.00.00 (Bulaşık yıkama makinaları)
Evlerde kullanılanlar
8450.11.11.00.00 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
8450.11.19.00.00 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
8450.11.90.00.00 (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler
8450.12.00.00.00 (Çamaşır yıkama makinası)
Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)
8450.19.00.00.11 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)
Elektrikli olanlar
8450.19.00.00.19 (Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)
Diğerleri
8451.21.00.00.11 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)
Evlerde kullanılanlar
85.08 Vakumlu elektrik süpürgeleri
85.09 (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)
Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)
85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)
 
 
Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız 
 
Saygılarımızla