2018 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak Açıklandı


2018 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak Açıklandı
 
30 Kasım 2018 tarih 30611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  503 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ; 2018 yılı içi  uygulanacak yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2018 yılı dördüncü geçici vergi döneminde de uygulanacaktır.
 
Söz konusu tebliğe aşağıda yer verilmiştir.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 503)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Saygılarımızla