Taşınmaz Satışı Planlayan Şirketler Bu Satışlarını Bu Yıl Planlamazlar İse Uygulanan Kazanç İstisnasından %25 Kaybedeceklerdir

Taşınmaz Satışı Planlayan Şirketler Bu satışlarını Bu Yıl Planlamazlar İse Uygulanan Kazanç   İstisnasından %25 Kaybedeceklerdir

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" başlıklı Yeni Torba Kanun Tasarısı 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Çok yakın bir tarihte de yasalaşması beklenilmektedir.

Kanun tasarısının işletmelerin Kurumlar Vergisi Kanunun 5/1-e maddesinde gayrimenkul ve iştiraklerin satışından doğan kazanca uygulanan istisna ile ilgili yapılan değişiklik aşağıda yer almaktadır.
 
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası %75'ten %50'ye Düşürülmektedir.

Kurumların iki tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna, kazancın %75’inden %50’sine indirilmektedir.

Madde : 94
Yürürlük Tarihi : 01.01.2018


ÖNERİMİZ:

Yasada yer alan şartların gerçekleştirilmesi halinde elde edilen satış kazancı normal oran olan %20 ile değil de fiilen %5 ile vergilendirilmektedir.[ Kazancın %75’i istisna edildiğinden vergilendirilecek olan bakiye %25’lik kısma %20’lık Kurumlar vergisi oranı uygulanınca fiili Kurumlar Vergisi oranı %5’e düşmektedir.)

 Ayrıca ve çok önemli olarak söz konusu istisnadan gayrimenkul ticareti ve kiralaması ile iştigal eden kurumlar, başka bir ifade ile gayrimenkul ya da inşaat şirketleri zaten yararlanamadığından istisna en başından beri daha çok üretim ve imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından kullanılmaktadır.

Aynı yasa tasarısında 2018 yılında uygulanacak Kurumlar vergisi oranı da %20 den %22’ye çıkarılacağından, 2018 yılında gerçekleşecek satışlardan elde edilecek kazancın vergi yükü %11 olacaktır. 2017 yılına göre %6 vergi yükü artışı önemli düzeyde olup aktifinde iki yıldan fazla gayrimenkul olan ve bunların satışını planlayan müşterilerimizin bu satışları 2017 yılı içinde tamamlamaları faydalarına olacaktır.


Saygılarımızla