İlave AGİ Uygulaması, Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatlarda İstisna, Kreş Yardımı ve Konut Çatısında Elektrik Üretiminde Esnaf Muaflığına İlişkin Açıklamalar Yapılmıştırİlave AGİ Uygulaması, Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatlarda İstisna, Kreş Yardımı ve Konut Çatısında Elektrik Üretiminde Esnaf Muaflığına İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır
 
11 Haziran 2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 303 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile  7103 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Buna göre Tebliğde yer verile açıklama konuları şu şekildedir.

        İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığı,
        -  Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası,
        -  Hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesi ve istisna uygulaması,
        -  İlave asgari geçim indirimi düzenlemesi.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla