Asgari Ücret Desteğiyle Sağlanacak İndirim Tutarı Hakkında Genelge YayımlandıAsgari Ücret Desteğiyle Sağlanacak İndirim Tutarı Hakkında Genelge Yayımlandı

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak
ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.
 
2018/Ocak ve/veya 2018/Şubat ve/veya 2018/Mart ve/veya2018/ Nisan ayı/dönemi için hak edilen ancak mahsup işlemi yapılmayan asgari ücret destek tutarı 2018/Mayıs ayından/döneminden doğan sigorta prim borçlarına tek seferde mahsup edilecek ancak mahsup işlemi sonrası artan destek tutarı olması halinde, kalan tutar sonraki ayların sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.
 
Bilindiği üzere; asgari ücrette 2016, 2017 ve 2018 yıllarında geçmiş yıllara oranla çok daha yüksek artış yapılması nedeniyle işveren maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet avantajı sağlanarak istihdamın artırılması amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında işverenlere asgari ücret desteği sağlanmıştı.
 
2018 yılı için de eylül ayına kadar (9 ay) için asgari ücret desteği devam etmesine karar verilmiştir. İşverenlerin rekabet gücünün arttırılması, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve asgari ücretli çalışanların yoğun olduğu küçük ve ortak ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılı Eylül ayına kadar devam edilecektir.
 
Asgari ücret desteğinden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılardan dolayı destekten yararlanılacaktır.
 
Günlük kazanç sınırı 120 TL olacaktır.
 
Asgari ücret desteğinde 2018 yılı Ocak ile Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulu'nca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ na ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.
 
Bakanlar Kurulu’nun 20 Haziran 2018 tarihinde kararı ile destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL, günlük destek tutarı ise 3,33 TL olarak belirledi. Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenleri için asgari ücret desteği tutarına esas günlük kazanç tutarı ise 180 TL olarak belirlendi.
 
Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır.

Önce prim borçlarına mahsup edilecektir.
 
İşverenlerce yararlanılacak olan asgari ücret destek tutarının SGK tarafından otomatik olarak hesaplanacak ve bir sonraki ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edilecek.
 
2018/Ocak-Şubat-Mart-Nisan ayı/dönemi için hak edilen ancak mahsup işlemi yapılmayan asgari ücret destek tutarı 2018/Mayıs ayından doğan sigorta prim borçlarına tek seferde mahsup edilecek. Mahsup işlemi sonrası artan destek tutarı olması halinde, kalan tutar sonraki ayların sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.
 
Bakanlar Kurulunun 2018/11668 sayılı BKK’ na ek kararı ve SGK Sigorta Primleri  Genel Müdürlüğü tarafından 21.06.2018 tarihinde yayınlanan  Asgari Ücret Desteği  hakkındaki  20/06/2018 tarihli  2018/20 sayılı  genelgesi   yapılacak işlemlere esas olması bakımından  ekte sunulmuştur.

Genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla