7143 Sayılı Kanun; Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümler7143 Sayılı Kanun; Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümler
 
7143 sayılı " Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun " 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Kanuna ilişkin 1 Seri Numaralı Genel Tebliğ de 26 Mayıs 2018 tarihli (1.Mükerrer) 30432 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Sirkülerimizde söz konusu Kanun'un " Matrah ve vergi artırımı " başlıklı “ 5. Maddesine ” ilişkin olarak tebliğ çerçevesindeki açıklamalara aşağıda'ki linkte yer verilmiştir.

Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla