7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerle İlişkin 18 Nolu KDV Tebliği Yayımlanmıştır7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerle İlişkin 18 Nolu KDV Tebliği Yayımlanmıştır 
 
5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 18 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile 7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar yapılmıştır. Tebliğde yer verilen konu başlıkları şu şekildedir.
 
Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması,
Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlarda Mükellef,
Fazla Veya Yersiz Hesaplanan Ve Hazineye Ödenen Verginin İadesi,
Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna,
Ar-Ge, Yenilik Ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina Ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna,
İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina Ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna,
Okul Aile Birlikleri Tarafından Kiraya Verilmesi İşlemleri KDV’den İstisna,
İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra Yapılan Alımlar Ve Iskontolar,
-  Zayi Olan Veya İstisna Kapsamında Teslim Edilen Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere (ATİK) İlişkin Yüklenilen KDV,
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlara İlişkin; Yüklenilen KDV’lerin İndirimi.
 
Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla