Mücbir Sebep Süresi İki Yılı Aşmış Yerlerde Mücbir Sebep Hâlinin Sonlandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

Mücbir Sebep Süresi İki Yılı Aşmış Yerlerde Mücbir Sebep Hâlinin Sonlandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir
 
3 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2 seri numaralı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği"nde 7020 sayılı Kanunun 5. Maddesinde yer alan düzenlemelere istinaden mücbir sebep süresi 2 yılı aşmış yerlerde mücbir sebep hâlinin sonlandırılması, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesi ile ödeme sürelerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
Buna göre 7020 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 27/5/2017 tarihi itibarıyla mücbir sebep süresi iki yılı aşmış Van İlinin tamamı, Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli Adilcevaz İlçelerinde tüm mükellefler için 23 Ekim 2011 tarihi itibarıyla ilan edilmiş olan mücbir sebep hâli, mücbir sebep hâli devam eden tüm mükellefler bakımından, 31 Mayıs 2017 tarihinde herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın kendiliğinden sona ermiştir.
 
7020 sayılı Kanun uyarınca, söz konusu il ve ilçelerde mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimlerin (geçici vergi beyannameleri, mükellef bilgileri bildirimleri ve kesin mizan bildirimleri hariç) 31 Ağustos 2017 tarihine kadar verilmesi, tahakkuk eden vergilerin ise ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Bu şekilde ödenen vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmayacaktır.
 
Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla